Şalazyon

Şalazyon Şalazyon, tıkanmış bir yağ bezi yüzünden göz kapağında görünen küçük bir şişliktir. Genellikle arpacığa...